“Innosilicon A4 + 620m LTC Dogecoin Scrypt Miner”

Gysga düşündiriş:

Kuwwaty sarp etmek: sagatda 0.75kwh
Girdeji: DOGE + LTC
1M ≈ 0.03914386 DOGE / Gün
1M ≈ 0.00001685 LTC / gün
Haşrate: 620M

Global kepillik
Halfarym ýyl mugt tehniki goldaw


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady Innosilicon A4 + 620MH
Algoritm Scrypt
Haşrate 620Mh
Kuwwat sarp etmek 750W ± 10%

bu magdançy hakda

Öňküsinden uly aralyk bilen geçip, A4 + ajaýyp 620Mh / s (+/- 8%) ýetýär, diwarda 750W (+/- 8% @ 25 ℃), müşderilerine iň oňat magdan bäsdeşlik artykmaçlygyny hödürleýär, işini ep-esli peseldýär. bahasy, has ýokary ROI we uzak ömür.Onda kiçijik görnüş faktory, pes ses, has gowy hilli we has ygtybarly, iň gowy satylan gymmatlyklary gazanmak we eýe bolmak üçin döredilen.

Algoritm

A6 LTCMaster skript algoritmi bilen işleýär.Litecoin, Scrypt algoritminde gazylýar.Scrypt, Proof of Work blockchain-de ulanylýan ýuwujy algoritmdir.Memoryady gaty açar çykarmak funksiýasy.Bu hili amal hasaplamak üçin köp mukdarda RAM talap edýär.Diýmek, Bitcoin-iň SHA-256 Proof of Work (PoW) hasaplamak üçin ulanylýan ASIC çipi, ýuwujy güýjüň ýerine RAM üçin köp ýer saklamalydyr.

Janköýer we sowadyjy

Sowatmak usuly, enjamlaryň ýokary girişi we netijeliligi sebäpli ASIC magdançylarynyň möhüm aýratynlygydyr.Magdançylar işleýän wagtynda aşa gyzmak mümkinçiligine eýe.“Innosilicon” ýaly öndürijiler magdançylary ýeterlik sowadyş usullary bilen enjamlaşdyryp, aşa gyzmagy çäklendirýärler.A4 + LTC Masteriň iki sany 12 sm 12C3.4A janköýerleri bar, biri öň tarapynda, biri arkasynda.Bu janköýer tertibi, öňki magdançynyň tertibi aşa gyzmagy azaltmakda gaty täsirli.

Sesi derejesi

Magdançy almak üçin şowhun möhüm faktor.Öýde gazyp almak üçin A6 LTCMaster satyn aljak bolsaňyz, enjam gaty sesli bolup biler.Günüň dowamynda adaty magdan işlerinde enjamdan takmynan 20 sm uzaklykda ölçenen ses 82dB.Muňa has gowy düşünmek üçin magdançylaryň köpüsi adaty 60 - 80dB ses derejesi bilen gelýär.80dB sesi gündiz bir şähere deňdir.Magdançy magdançylyk fermalarynda has gowy ulanylýar.

Girdeji

Girdeji ASIC magdançysyny almagyň esasy maksadydyr.Bu enjamyň düşewüntliligini takyk hasaplamak üçin meýdanyň elektrik çykdajylaryny aýyrmaly.Şeýle hem, bazar şertleri magdançylaryň girdejililigine täsir edýär.


  • Öňki:
  • Indiki: