UST durnukly walýutanyň bazar bahasy odun DOGE-den ýokary!Definiň mukdary ABŞ-nyň 26.39 milliard dollaryna ýetdi, Ethereumdan soň ikinji ýerde durýar

Jemgyýetçilik zynjyry Terra ekologiýa ösüş guramasy Luna fond goragçysy (LFG) öňki (9) günde 418 million ekologiki durnuklylyk walýutasy UST döretmek üçin 4,2 million Luna belgisini ýok etjekdigini habar berdi.Bu fond UST ulgam ätiýaçlygy hökmünde ekwiwalent bitkoiniň ýerine egrilik şertnamasyna sanjym etmek üçin ulanyldy.LFG UST-e bolan islegiň ýokarydygy sebäpli, durnukly walýuta basseýniniň ýokary likwidligini saklamak üçin köp mukdarda ust sanjym edilendigini aýtdy.

Häzirki wagtda coinmarketcap maglumatlaryna görä, durnukly walýuta bahasynyň bahasy şibainudan (Şib) öňe geçdi, kriptografiýa bazarynda 14-nji we durnukly walýutada 4-nji, usdt, usdc we awtobusdan soň ikinji ýerde durýar.Şol bir wagtyň özünde, bazar bahasy Dai-den ýokary bolup, merkezleşdirilmedik durnukly walýutanyň bazar bahasynyň ýokarsyna öwrüldi.

314 (4)

Defi gulplama göwrümi ep-esli ýokarlandy.

Defillama maglumatlaryna görä, “Terra” zynjyrynyň häzirki gulp mukdary 26,39 milliard dollara ýetdi, “Ethereum” -yň 111,19 milliard dollaryndan soň ikinji orunda durýar, bu zynjyrdaky labyr şertnamasynyň gulp mukdary 12,73 milliard ABŞ dollaryna, ikinji ýeri eýeleýär ABŞ-nyň 8,89 milliard dollarlyk girew şertnamasy Lido.

Bazar walýutasynyň bahasynyň peselmegi sebäpli köpçülikleýin zynjyrlaryň köpüsiniň aýlyk gulpy azaldy, ýöne Terra zynjyrynyň ekologiki zynjyry ters üýtgemäni görkezdi.Gulpuň göwrümi bir aýda 78,76% ýokarlandy.Bazar, Sanjianyň maýasy we fewral aýynyň ahyrynda bökmek kripto tarapyndan goýlan ABŞ-nyň 1 milliard dollarlyk maýasynyň bazara ynam döredendigini düşündirdi.Fewral aýynyň ortalarynda ABŞ-nyň 15,72 milliard dollarlyk gulplamasyndan häzirki 26.39 milliard dollara çenli ep-esli ýokarlandy.

Terrany esaslandyryjy Do Kwo birnäçe gün ozal beren interwýusynda häzirki wagtda gymmatyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ätiýaçlyk hökmünde köp sanly BTC satyn almagy meýilleşdirýändigini aýtdy.Maksat mikro strategiýany ýeňip, iň köp bitcoin saklaýan kompaniýa bolmak.


Iş wagty: Mart-14-2022